Další rozvolňování opatření - sportovní akce už od 11. května !!!

Vláda schválila scénář uvolňování mimořádných opatření. Nově je od 11. května 2019 povolen organizovaný trénink sportovců a pořádání sportovních akcí s omezením 100 zúčastněných osob ve stejný čas. Nadále však nebude možné využívat zázemí sportovišť a objektů kromě toalet, které budou muset splnit řadu hygienických podmínek včetně dodržování alespoň dvoumetrového odstupu mezi lidmi.

Autor: Petr Vobořil

Pravidla pro organizovaný trénink a sportovní akce shrnula ve svém výkladu Národní sportovní agentura.

Od 11.května 2020:

Pro organizovaný trénink sportovců platí na venkovním i vnitřním sportovišti:

- maximálně 100 osob / rozhodčí, sportovci, techničtí pracovníci, organizátoři, pořadatelská služba, realizační tý, zdravotníci, zástupci médií /

- bez šaten a sprch

- sportovci při sportování nemusí mít roušku, ostatní osoby na sportovišti / včetně trenérů / roušku mít musejí po celou dobu

- vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami na sportovišti musí být minimálně 2 metry

- po skončení každého tréninku musí být provedena desinfekce sportovních pomůcek

- povoleno pořádání sportovních akcí / turnaje, zápasy, závody ... / při splnění výše uvedených podmínek

Celý článek : Komentáře(0) : 08.05.2020