Zpráva prezidenta ČSH - zhodnocení funkčního období !!!

K 31.1. končí ve své funkci prezident ČSH pan Radek Bendl a zde v níže zveřejněném článku si můžete přečíst jeho hodnocení svého funkčního období ..........

Autor: Petr Vobořil

Každý zápas je potřeba dohrát co nejlépe až do konce. 

4,5 roku je celkem dost dlouhá doba na to, aby se mohla vyhodnotit. Ale zároveň ne zas tak dlouhá doba na to, aby se dala změřit v podobě sportovních výsledků a sportovního vývoje. Protože sport a zejména ten kolektivní je disciplína na dlouhou trať a výsledky započaté práce přichází až po mnoha letech – ať už dobré, nebo špatné.

Jsem rád, že odcházím v době, kdy máme za sebou historicky nejúspěšnější výsledky z vrcholných akcí za poslední dlouhá léta (viz skvělá práce žen a mužů na MS/ME) a že vše to, co bylo nedávno započato, je ve většině případů dobře nastartováno s předpokladem úspěšného pokračování v budoucnu.

S plnou odpovědností mohu říci, že ČSH je na tom v současnosti ekonomicky i jinak nejlépe, jak kdy od roku 2013 a následně od roku 2016 byl. A to i přes všechny neuvěřitelné problémy s financováním sportu státem v minulém období, které pokračuje i doposud. To se dá doložit jak v číslech, tak rekapitulací konkrétních realizovaných nebo započatých aktivit:

 • násobný nárůst prostředků od MŠMT (což se neděje automaticky, je za tím velký kus práce) od roku 2013 v jednotlivých titulech, podané žádosti v titulech, o které nikdy před tím ČSH nežádal (investice, významné sportovní akce atd.) – v přidělených dotacích jsme meziročně 2017/2016 vyrostli o 22 miliónů Kč, což je např. procentově největší meziroční nárůst mezi všemi kolektivními sporty
 • všechny aktivity realizované ze státní podpory jsou bez problému vyúčtované, protože se „systémem“ pracujeme průběžně v čase a nikoliv nárazově až na konci roku
 • nový přehledný účetní systém
 • nově realizované projekty zahraniční spolupráce – např. Erasmus+ (s konkrétním výsledkem plnění 1,5 mil. Kč přímo do klubů)
 • aktivní účast v zahraničních strukturách – opravdu se zase konečně ví, že také existuje česká házená, a že je respekt v zahraničí k naší práci od nejvyšších autorit
 • aktivní účast v českých strukturách – ČOV, ČUS, MŠMT - pozitivní vnímáni našeho rozvoje lidmi na nejvyšších místech českého sportu
 • skvělé vztahy s partnery/našimi dodavateli - celkově se jejich plnění směrem k nám znásobilo a máme jich nejvíce v historii – vše je vázáno na osobní vztahy
 • rozjezd nových projektů, z nichž některé nebyly nakonec realizovány, ale aspoň jsme se o to pokusili a dali jsme tomu všechno:
 • účast v tendru na pořadatelství ME 2022/24 - byť jsme byli na podání nabídky na pořadatelství připraveni, nakonec jsme museli účast v tendru odmítnout kvůli nejasným podmínkám garancí státu (podobně jako tomu bylo a je i v případě jiných sportů)
 • nakonec nerealizovaná snaha o společnou Česko-Slovenskou soutěž mužů (pro ročník 2017/18), s nabídkou historicky nejvyššího finančního plnění směrem ke klubům
 • realizovaný projekt podpory rozvoje talentované mládeže - RHC/TCM (máme 30 placených trenérů v 17 centrech/klubech, zapojení skvělých lidí se zkušenostmi v zahraničí)
 • nový model finálové části Českého poháru formou Final4 (v případě žen včetně účasti nejlepších dorosteneckých týmů)
 • respekt k našim legendám a jejich aktivní spoluúčast na našich akcích
 • projekt na nové rozhodčí
 • projekt podpory akcí klubů (v roce 2017 podpora 93 klubům v celkové výši 2,5 mil. Kč) a krajů (podpora ve výši 0,5 mil. Kč)
 • projekty na mediální a regionální podporu házené -  olympijské parky v rámci LOH 2016, akce Hvězdy pro legendy, turnaj krajských výběrů chlapců/LODM 2017, nová identita Česká házená/Czech Handball, investice do médií (FB profil aktuálně s již 20.000 fanoušky)
 • projekt podpory ženské házené – podpora nejvyšší soutěže žen (celkem 1,7 mil. Kč v této sezoně + partnerství MOL, znamenající 100% pokrytí nákladů na rozhodčí a delegáty) a první dorostenecké ligy (celkem 1,3 mil. Kč v této sezóně), celkem se jedná o finanční podporu 29 týmů z 22 klubů
 • zásadní zlepšení dlouho zakrnělých a neřešených podmínek – pracovní podmínky zaměstnanců a dostupnost ČSH, zásadní nárůst odměn rozhodčích a delegátů, odměny hráčům a členům realizačních týmů národních týmů, včetně legislativní podpory
 • zásadní navýšení počtu akcí národních týmů a zlepšení jejich podmínek celkově (včetně navýšení kvalitní zahraniční konfrontace)
 • investice do nového informačního systému s předpokladem spuštění od nového ročníku

Samozřejmě, vše není zdaleka ideální, ale v podmínkách, ve kterých pracujeme, je celkový výsledek, dle mého názoru, prostě hodně nadprůměrný.

Zcela konzistentně jsem přesně před 2 lety na volební konferenci mluvil o tom, že nejdůležitější věcí v naší práci jsou vztahy a jejich kvalita. Jak na hřišti, tak mimo hřiště. Pár lidí stále tendenčně mluví a píše (a uměle vytváří) o krizi ČSH, ale jediná krize, o které se dá mluvit, je právě krize lidských vztahů. A jsem si jistý, že se z pohledu počtu jedná o zanedbatelnou, zato velmi komunikačně aktivní část našeho hnutí, která nás dostala do současného stavu. Stavu, kdy po pouhých 2 letech bude zřejmě hnutí opět muset řešit nové vedení ČSH. Tím se stále více přibližujeme politickému systému a politickým zájmům jednotlivců a skupinek a vzdalujeme se tomu sportovnímu, který má být založen na dlouhodobém procesu.

Přeji házené, aby našla hodně lidí, kteří se této výzvy se vší odpovědností ujmou – tedy očekávám to zejména od těch, kteří jsou neustále s něčím nespokojeni a neustále něco kritizují, aniž by začali nejdříve sami u sebe – v tom jsme totiž nejlepší na světě, ale když už má dojít na tu konkrétní a každodenní práci a odpovědnost, tak tam se už propadáme až na samotné dno.

Práce je totiž opravdu důležitější než jen bezobsažné a laciné řeči. Ty nám žádný zápas, na hřišti nebo mimo něj, ještě nikdy nevyhrály a ani nevyhrají.

Dnešní den je mým posledním pracovním dnem v mé pozici v ČSH a proto chci moc poděkovat všem těm, s nimiž jsem mohl naši práci pro házenou smysluplně sdílet.

Byly to pro mě, v mnoha ohledech, neuvěřitelné roky.

Radek Bendl, v. r.

31.1.2018

Celý článek : Komentáře(26) : 31.01.2018